Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủThông tin chungGiới thiệu chung
Giới thiệu chung
Đức Viên  là một ngôi Chùa Ni do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập, tu theo truyền thống Bắc tông, xin chào đón tất cả mọi người với nhiệt tâm tu tập. Trong ba tháng an cư, mỗi ngày tại Chùa thường có hai lớp học sáng và chiều, học về Lời Khai Thị của Chư Tổ Tịnh Độ, mục đích nhắc nhở Chư Ni cùng hàng Phật tử luôn "nhớ Phật niệm Phật" cùng nhau chân thật hành trì, phát khởi Tín Nguyện Niệm Phật cầu sinh Tây Phương.

Chùa có cơ sở thứ hai là Tịnh Uyển, là nơi chỉ để tổ chức những Khoá Tịnh Tu, hoặc Phật thất, nhằm trợ duyên cho mọi người dụng công tu tập tinh chuyên hơn, cùng chí hướng phát nguyện vãng sanh. Ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh cho Đại chúng được hoàn thành tâm nguyện.

Ngoài ra, để gìn giữ văn hoá của người Việt Nam, Chùa còn có Trường Việt Ngữ Đức Viên, gồm 12 lớp học mỗi buổi, 60 Thầy Cô giáo phụ trách và 500 em học sinh, học vào hai buổi sáng chiều của ngày Chủ nhật hàng tuần.
 
"Người ta phải học hiểu rành
  
Tám điều Giác ngộ của hàng đại nhân
 
Ngày đêm tụng niệm ân cần
 
Để cho mình hết mê lầm thế gian
 
Lại còn lập hạnh tu trì
 
Của hàng Bồ Tát ra vào thế gian
 
Dùng nhiều phương tiện cứu nàn
  
Chèo thuyền Bát Nhã rước về Tây Phương."