Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủThông tin chungNhững đổi mới
Những đổi mới
Chùa Đức Viên do Sư Bà Đàm Lựu sáng lập, tu tập theo đường lối Tịnh độ Bắc Tông, xin chào đón tất cả mọi người nhiệt tâm tu tập, cùng tâm nguyện niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, học và hiểu lời khai thị của Chư Tổ, chân thật hành trì. Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh cho Đại chúng được mãn Bồ Đề Nguyện. Từ khi thành lập đến nay chùa Đức Viên không ngừng đổi mới để mang lại những chất liệu tâm linh quý nhất cho hàng Phật tử đến đây sinh hoạt. Hy vọng tất cả mọi người đều có chung một cảm nhận rằng Chùa Đức Viên chính là ngôi nhà chung của tất cả những người con Phật.
 
Những đổi mới gần đây của chùa Đức Viên là xây dựng thêm ngôi nhà Ni xá và ngôi Trai đường để đón nhận thêm những người mới phát tâm về chùa tu tập. Chùa có thêm cơ sở thứ hai là Tịnh Uyển, nơi để đón tiếp Chư Ni và Phật tử, những ai tha thiết mong  muốn xa lìa sự huyên náo của phố thị, quay trở về lắng đọng thân tâm mà tham dự các khóa tịnh tu hoặc Phật thất.  Đặc biệt, trường Việt Ngữ đang thay đổi phương pháp dạy và học mới, là phương pháp Tiếng Việt Le Vietnamien, mười tám bảng vần do Giáo Sư Bùi Hồng Phúc và Giáo Sư Ngô Thị Ngọc Lan cống hiến. Tất cả những việc làm này đều thực hiện theo tâm nguyện của Sư Bà Tọa Chủ, duy trì và phát huy Phật Pháp, cũng như gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc vì lợi ích chung của cộng đồng.
 
Hiện tại chùa Đức Viên cũng tu bổ cho Ðiện Phật thêm phần trang nghiêm hơn với tượng Tam Thánh Tây Phương cao sáu mét (Phật A Di Ðà, Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ Tát Ðại Thế Chí). Bên dưới là bộ tượng Thích Ca Tam Tôn (đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù, và Bồ Tát Phổ Hiền). Án thờ hai bên là Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ Tát Ðiạ Tạng. Ngoài ra, còn có tượng Trưởng Giả Cấp Cô Ðộc, và tượng Tôn Gỉả A Nan. Chung quanh chánh điện bây giờ có đến mười hai bức phù điêu "Chín phẩm Vãng Sanh” để nhắc nhở mọi người phát tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây phương, bởi lẽ niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả.