Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủTịnh UyểnNội Quy
Nội Quy
KHÓA TỊNH TU TẠI TỊNH UYỂN
 
1. Không được ra ngoài cương giới, nếu có duyên sự đặc biệt (vì việc Tam Bảo, hiếu sự, bệnh….) phải ra đảnh lễ chúng xin phép, đi, về phải đúng thời hạn.
KHÔNG ĐƯỢC ĐI VÀO RỪNG (vì đang đốn cây rất nguy hiểm).  Đi lại lúc trời tối nên đi theo chúng.
2. Giữ chánh niệm, oai nghi tế hạnh để mình và người cùng được an lạc.
- Không làm ồn, nói cười lớn tiếng, động niệm đại chúng, nhất là trong giờ thọ trai và chỉ tịnh.
- Đi đứng, mở cửa, đóng cửa xin vui lòng nhẹ tay.
3. Giờ chỉ tịnh không được qua liêu phòng khác.
4. Không được trễ giờ các khóa lễ, giờ học, quá đường, nếu có duyên sự vắng mặt phải xin phép.  
5. Không xem phim ảnh, nghe nhạc.  Khi nghe băng giảng không mở máy lớn, không nói điện thoại lớn làm động niệm người chung quanh.
6. Không mang thức ăn vào phòng.
7. Không để thức ăn ngoài sân qua đêm.
8. Không tiếp khách Phật tử, và hẹn gặp trong thời gian khóa tu.
9. Không quyên góp dưới mọi hình thức.
10. Lắng nghe và phát tâm sữa đổi khi được ban kiểm chúng và đại chúng nhắc nhở.
Kính mong đại chúng lưu tâm giữ gìn nội quy để đại chúng được an hoà, tiến tu tịnh nghiệp
 
NHỮNG VIỆC CẦN QUÝ SƯ PHÁT TÂM ĐẢM NHIỆM

1. Ban Giáo thọ:
a. Ni Sư Huệ Hạnh
b. Lời Khai Thị các Tổ Tịnh Độ: quý Sư Thầy Đức Viên
c. Sinh hoạt tu học: mỗi Sư Thầy phụ trách một buổi

2. Ban lãnh chúng:
Quản chúng: ST Tâm Chánh
Tri chúng: ST Như Nghiêm
Tri sự: SC Kiều Thuận

3. Nhờ quý sư phát tâm: 
a. Thư ký: ST Quảng Thiện, SC Như Hạnh
b. Nghi lễ: ST Đức Hoà
c. Hô canh: SC Kiều Thuận
d. Thỉnh Đại Hồng Chuông: SC Huệ Thảo
e. Hương đăng: chúng liêu Đại Bi
f. Âm thanh: SC Trung An
g. Thâu âm, hình: SC Trung Tịnh
h. Thức chúng: SC Liên Hiền
i. Trị nhật, hành đường: Chúng nhỏ các liêu luân phiên
j. Thị giả: SC Viên Thịnh
k. Rác: Sa Di ni Trung Huyền

4. Nghi lễ:
a. Công phu khuya:Ba miền
b. Khoá lễ Tịnh Độ sáng, tối: ST Đức Hoà, ST Huệ Nghiêm
c. Nhiễu Phật: ST Như Bảo,  

5. Các Sư Cô trẻ dâng lời tri ân lên Quý Sư Thầy

Đức Viên Tịnh Uyển.