Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủTịnh UyểnThời Khóa
Thời Khóa
20 - July Nhận Phòng
21 - July Công Phu - Học Khai Thị - Quả Đường - Niệm Phật
22 - July Lễ Phát Nguyện
23 - July Công Phu
24 - July Công Phu
25 - July Công Phu - Lễ Niệm Phật - Học Luật - Học Nhóm
26 - July Công Phu
27 - July Công Phu
28 - July Công Phu
29 - July Lễ Tôn Sư
30 - July Công Phu
31 - July Công Phu
01 - Aug Lễ Phụ Mẫu
02 - Aug Về Đức Viên, Tam Bộ Nhất Bái, Trai Tăng
03 - Aug Lễ Cảm Tạ, Picnic, Thiền Trà Bế Mạc