Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủTịnh UyểnThư Viện
Thư Viện
Hải Ngoại Đàm Viên Chùa Đức Viên 08-06-2014 Album Hải Ngoại Đàm Viên Chùa Đức Viên 08-06-2014
Lúc 16h16 ngày 29-10-2014
Đây là video tham dự lễ Tam Bộ Nhất Bái và Trì Bình Khất Thực của nhóm "Hải Ngoại Đàm Viên" do các Quý Sư từ các chùa lập ra để sinh hoạt tại Đức Viên.

Khóa Tu Của 80 Vị Sư Cô Tại Tịnh Uyển Album Khóa Tu Của 80 Vị Sư Cô Tại Tịnh Uyển
Lúc 13h04 ngày 29-10-2014
Chùm ảnh 80 vị Sư Cô thuộc nhóm Hải Ngoại Đàm Viên về Đức Viên Tịnh Uyển tham dự khóa tu an cư mười ngày.

Phật Tử Công Quả Tại Khoá Tu Tịnh Uyển Album Phật Tử Công Quả Tại Khoá Tu Tịnh Uyển
Lúc 00h14 ngày 12-03-2017
Cám ơn tấm lòng nhiệt thành của Quý Phật tử đã đến công quả chuẩn bị cho những ngày trước khóa tu của nhóm Hải Ngoại Đàm Viên tại Đức Viên Tịnh ...

Quang Cảnh Tịnh Uyển Album Quang Cảnh Tịnh Uyển
Lúc 18h12 ngày 15-08-2014
Giới thiệu đến Quý vị Phật tử Tịnh Uyển chùa Đức Viên, một nơi lý tưởng dành cho việc tu tập của đại chúng để cắt bớt duyên trần.