Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủĐức ViênTu Học
Tu Học
HẠNH ĐẠI HIẾU Ở THẾ GIAN
Đại sư Liên Trì dạy:” Giúp cha mẹ giải thoát sinh tử, mới tròn bổn phận làm đạo con”.

Lời Dạy Tổ Sư Ấn Quang Trong Thư Gửi Cư Sĩ Trương Tịnh Giang
Nghe cư sĩ niệm Phật đã lâu chẳng biết có chú ý nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương hay chăng? Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, bất luận Đại, Tiểu, Quyền...

Khai Thị Của Đại Sư Hành Sách
Nếu không có lòng tin chơn thật thì dù có niệm Phật, trì trai, phóng sanh, tu phước vẫn chỉ là người lành trong thế gian, được quả báo sanh trong thiện xứ hưởng lạc...

Sanh Tâm Vô Trú
Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt...

Đức Đạt Lai Lạt Ma Viết Về Cái Chết
Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất...

Vượt Dòng Sinh Tử
Nếu ai đã từng đứng trước một dòng thác lũ sẽ tưởng tượng ra được sự hung hãn của nó, cuồn cuộn cuốn phăng đi và nhận chìm tất cả...

Tông Trách Đại Sư Khuyến Đạo
Tông Trách Thiền Sư, người ở Tương Dương, mồ côi cha thuở còn bé. Mẹ là Trần thị, bồng về nương ở nhà người cậu nuôi cho đến khôn lớn. Lúc thiếu thời...

Sanh Tử Như Ngủ Và Thức
Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi tử, tử rồi lại sanh, giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức...

Làm Thế Nào Biết Mình Thật Có Tín Nguyện Hạnh
Trong phần trước tôi đã trình bày với các đồng tu, trong tất cả các pháp môn quý vị mà nhận biết pháp môn này, có thể tuyển chọn pháp môn này...

Nhất Tâm, Tinh Tấn Và Chuyển Hóa Vọng Niệm
Người xưa thường nói: “Sanh tử sự đại” nhưng mình đã quen sống trong sanh tử, ai cũng vậy hết, nên không thấy quan trọng...

Lý Do Khiến Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh
Người niệm Phật vì sao không được vãng sinh? Đây là vấn đề rất quan trọng. Người xưa nói, niệm Phật là pháp môn mà vạn người tu thì vạn người được vãng sinh...

Thành Phật
Thế giới Cực Lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi. Không những là thế giới của Chân- Thiện- Mỹ- Huệ thành tựu viên mãn...

Tu Hành Có Bốn Giai Đoạn
Một năm có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Ðó là chuyện hiển nhiên, ai cũng biết. Nhưng quý-vị có biết chăng là đời người...

Tích Duyên
Chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng là: phát nguyện phải chân thật, tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, phải ghi nhớ...

Làm Thế Nào Để Thâu Nhiếp Lục Căng Tịnh Niệm Tiếp Nối
Đại sư Ấn Quang dạy rằng: Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm Phật là điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm nối nhau...

Hai Câu Chuyện Nhân Quả Đáng Sợ
Hiện tại, thế nhân chẳng rõ nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bàn xằng, tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng cam bề chịu lép...

Gà Vãng Sanh
Trong cuốn băng thâu âm lời khai thị trong Phật Thất, pháp sư Đàm Hư có kể nhiều chuyện vãng sanh hiện thời. Ngài có nhắc tới chuyện một con gà...

Chuột Vãng Sanh
Trong thế kỷ hai mươi vừa qua, Ngài Hạ-Liên-Cư là một cư sĩ, Ngài chỉ niệm A-di-đà Phật, khi vãng sanh...

Lời Chư Tổ Tịnh Độ
Những lời dạy này hay lắm Quý Sư ở chùa đọc và nghe mỗi ngày, hy vọng Quý Phật tử cũng thấy và thực hành được cái hay trong ấy.

Phật Học Vấn Đáp
Những thắc mắc về pháp môn Tịnh Độ của Quý vị Phật tử sẽ được các đại sư giải bày tường tận trong trang này.

Đao Đức Người Xuất Gia
Đời nhà Đường (618-907), ở Ích Châu, chùa Khuông Tuệ, có pháp sư Huệ Hy. Pháp sư Huệ Hy sống độc cư, không có thị giả, ngày ăn một bữa, không tiếp nhận...

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật
Phật A Di Ðà phát 48 đại thệ nguyện, nguyện rằng bất cứ chúng sinh nào trong cửu hữu (9 trong 10 giới: Ðịa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, A tu la, Nhân, Thiên, Thanh văn...

Tam Bộ Nhất Bái
Ngày xưa những bậc Tiền Bối Thánh Hiền tại các nước Đông Phương thường biểu hiện sự nguyện cầu thành kính của mình qua những nghi thức gian khổ...

Câu Chuyện Đôi Bờ Sanh Tử
Kính thưa Thầy, con đã bình phục và đi làm bình thường trở lại. Sau 8 tháng trị bệnh, con đã trải nghiệm rất nhiều điều. Trong thời gian này, nhờ có Thầy dẫn dắt...

Thái Độ Sai Lầm Của Người Phật Tử Việt Nam
Người bình dân vì thiếu phương tiện học hỏi chánh pháp nên không phân biệt được Phật giáo và Thần giáo. Hơn nữa, Phật giáo là nền giáo lý cao sâu...

Sanh Tâm Vô Trú
Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt...

Niệm Phật Giống Như Gọi Ðiện Thoại
Nếu mình không gọi điện thoại, đâu ai trả lời. Niệm niệm chân thành niệm niệm thông, Mặc mặc cảm ứng, mặc mặc trung. Trực chỉ sơn cùng thủy tận xứ, tiêu dao pháp giới...