Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Quý Phật Tử

Ngài Khen Rinpoche Ngawang Jorden – Sư trưởng phái đoàn Hoằng pháp thuộc tu viện SERA-MEY - sanh năm 1955 tại Tây Tạng. Ngài xuất gia tại tu viện Sera Mey vào năm 1970 và đậu bằng Tiến sĩ Phật Học, Geshe Lharampa (học vị Tiến sĩ Phật học cao nhất của hệ thống tu viện Tây Tạng) vào năm 1990. Ngài từng là viện trưởng của tu viện Mật giáo Gyuto 1999-2005, viện trưởng của tu viện Sed-gyued 2009-2011. Hiện nay, Khen Rinpoche Ngawang Jorden được Đức Dalai Lama thứ 14th bổ nhiệm làm Đương Kim Viện Trưởng của Tu viện Sera Mey từ tháng Tám năm 2011.

Trong chuyến hoằng pháp của chư Tăng tu viện SERA-MEY tại Bắc Cali từ 4/9 đến 25/ 9/2016:

Tại chùa ĐỨC VIÊN sẽ diễn ra buổi lễ vào lúc:

ThTư, ngày 14/09/2016, vào lúc 7:30PM

Ngài RINPOCHE GIA TRÌ và BAN PHƯỚC SAU THI KINH SÁM HI

Kính mời Qúy vị Phật tử về chùa tụng kinh, nghe Pháp và tham dự buổi lễ chú nguyện của Qúy Ngài.

Nam Mô A Di Đà Pht.