Từ chiều Chủ Nhật 23/11 đến thứ Tư 26/11 (xin điền đơn ghi danh và nộp trước 7 ngày)
Từ chiều thứ Tư 26/11 đến thứ Bảy 29/11 (xin điền đơn ghi danh và nộp trước 7 ngày)
Từ chiều thứ Tư 10/12 đến thứ Bảy 13/12 (xin điền đơn ghi danh và nộp trước 7 ngày)
Từ chiều thứ Hai 5/01 đến thứ Bảy 10/01 (xin điền đơn ghi danh và nộp trước 7 ngày)