Phái đoàn quý Ngài Tây Tạng Tu viện Sera Mey sẽ đến Chùa Đức Viên để tạo Mandala theo chương trình:


* Lễ khai đàn mạn đà la của Đức Phật A Di Đà

* Kính mời qúi vị đến chiêm bái và xem các chư tăng kiến tạo mandala


* Lễ kết đàn, xóa mạn đà la và thuyết giảng về "Vô thường”

* Cát mạn đà la sẽ được phân phát cho Phật tử

Tăng đòan thuộc tu viện Sera Mey tại miền Nam Ấn Độ dưới sự hướng dẫn của Viện Trưởng Khenpo Rinpoche Topgyal (Ngawang Jorden) sẽ viếng thăm San Jose từ 27 tháng 9 đến 25 tháng 10, 2014. Chuyến hoằng pháp đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma gia hộ và được Viện Phật Giáo Do Ngak Kunphen Ling (DNKL) tại Connecticut, USA, Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling tại Toronto, CANADA cùng một số đạo hữu toàn quốc tổ chức và ủng hộ.

Khenpo Rinpoche Ngawang Jorden Viện Trưởng Khenpo Rinpoche Topgyal gia nhâp tu viện Sera Mey khi ngài 16 tuổi và thọ giới tỳ kheo với Đức Đà Lai Lạt Ma lúc ngài được 22 tuổi. Năm 1990, ngài đậu Cử Nhân Phật Học và sau đó được nhận bằng Geshe Lharampa hay Tiến Sĩ Phật Học. Năm 1999, Đức Đạt Lai Lạt Ma giao cho ngài trọng trách làm Viện Trưởng tu viện Gyuto trong ba năm, tu viện Sed-Gyued một năm rưỡi và hiện thời làm Viện Trưởng tu viện Sera Mey tại miền Nam Ấn Độ.

ĐỀ ÁN XÂY CẤT GIẢNG ĐƯỜNG CHO CHƯ TĂNG HỌC TẬP VÀ BIỆN LUẬN PHẬT PHÁP

Mục đích của phái đoàn trước là chia xẻ Phật pháp sau là gây qũy để xây cất một giảng đường dùng làm lớp học và làm nơi tạm trú cho các tăng sinh khắp nơi đến dự kỳ thi tiến sĩ. Ngòai ra, tu viện cũng cần một khuôn viên dành cho qúi Thầy hằng ngày sinh hoạt, tu tập và thực tập biện luận Phật Pháp. Hiện nay, khuôn viên nhỏ không đủ che nắng che mưa khiến các chư Tăng bắt buộc phải bỏ học trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. 
 
Qúi Phật tử cúng dường tu viện bằng chi phiếu, xin để DNKL (Do Ngak Kun Phen Ling), Memo: Sera Debate Courtyard. DNKL là một tổ chức phi vụ lợi theo qui chế 501(c) (3) nên mọi đóng góp sẽ được khấu trừ thuế theo luật định tại Hoa Kỳ.