Một lần nữa Phật tử San Jose lại có duyên lành được đón tiếp Kalsang Rinpoche, cựu viện trưởng tu viện Zongkar Choede tại Nam Ấn . Trong chuyến hoằng Pháp này, Rinpoche Kalsang có mang theo một tượng Phật và Ngọc Xá Lợi của Ðức Phật Thích Ca do Ðức Dalai Lama đã ban tặng và tóc của Đức Dalai Lama từ thời thứ nhất cho đến thứ 14. Chuỗi Tràng đã được trì 16 triệu biến Thần Chú Mật Pháp tối thượng thừa Yamantaka có năng lực thanh tịnh thân tâm.
 
 
Rinpoche sẽ biếu tặng cho Phật Tử sợi chỉ đỏ do Ðức Dalai Lama & các Chư Tăng trì tụng vô lượng mật chú "Om Mani Padme Hum” và cát Mandala ĐƯỢC SỰ GIA TRÌ CỦA ĐỨC ĐAT LAI LẠT MA VÀ TRÊN 20000 CHƯ TĂNG TRONG PHÁP HỘI THỜI LUÂN KALACHAKRA TẠI THÁNH ĐỊA LINH THIÊNG NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ

Trong chuyến đi Hoằng Pháp này, Rinpoche có mang tâm thư của Ni viện Keydong (Nepal) thuộc chi nhánh chùa Zongkar Choede đang cần trợ giúp máy Phát Điện mang nguồn điện lực giúp cho các hoạt động tu học và đời sống của các Chư Tăng Ni.
 
KALSANG RINPOCHE
 
Kalsang Rinpoche là một vị chân tu rất được tôn kính trong cộng đồng Phật tử Tây Tạng. Ngài đã trường chay nhiều năm và tu hành rất nghiêm mật. Ngài thọ giới Sa Di lúc lên 7 tuổi tại và tu tập Hiển Giáo cùng Mật Giáo trong 22 năm. Tiếp theo đó Rinpoche được bổ nhiệm làm Sư Trưởng trong 34 năm và đỗ bằng Tiến Sĩ Phật Học. Mặc dù phải đảm nhận nhiều chức vụ nhưng Rinpoche luôn nổ lực tu tập và Thiền Định.
 
 
Ngài đã hoàn tất việc Nhập Thất ẩn tu 3 năm 3 tháng 3 ngày về Mật Pháp tối thượng thừa Yamantaka và cho biết trong tương lai, Rinpoche cũng sẽ chọn việc An Cư Nhập Thất nhiều năm cho sự tu giải thoát của mình. Sau khi hoàn tất việc nhập thất năm 2005, Rinpoche được Đức Đạt Lai Lạt Ma bổ nhiệm làm viện trưởng tu viện Dzongkar Choede. Là tu viện trưởng, Rinpoche hết lòng tận tâm giảng dạy Hiển Giáo và Mật Giáo cho Tăng chúng, cũng như mang Phật Pháp truyền bá đến cho Phật tử Ấn Độ và Tây Tạng trong vùng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến thăm Tu Viện Dzongkar Choede nhiều lần và Ngài rất hài lòng về sự tu tập tinh tấn của các Chư Tăng tại đây.  Ngài Rinpoche sẽ quang lâm Chùa Đức Viên làm lễ chú nguyện lúc 11:00 sáng ngày 2 tháng 11 năm 2014

Kính mời toàn thể quý vị Phật tử về Chùa dự lễ tu tập lợi ích cho bản thân và mọi người.
 
Chùa Đức Viên