Chùa Đức Viên được Sư Bà Đàm Lựu sáng lập vào năm 1980. Sư Bà người làng Tam xá, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, Việt Nam. Xuất gia từ nhỏ tại chùa Cự Đà, năm 1951, Sư Bà thọ giới Tỳ kheo ni tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Năm 1952, Sư Bà học đạo tại chùa Dược Sư, Sài Gòn. Năm 1964, Sư Bà đi du học ở Tây Đức. Năm 1979, Sư Bà đến Hoa Kỳ. Năm 1980, Sư Bà về thành phố San Jose hành đạo và sáng lập chùa Đức Viên. Sau 19 năm tận tụy, chăm lo việc đạo, việc đời, Sư Bà quy Tây năm 1999. Việc tiếp tục kiến tạo ngôi già lam trang nghiêm, an tịnh, nổi tiếng được các Ni sư Đàm Nhật, Ni sư Đức Hòa cùng Ni chúng và quý Phật tử tín tâm thực hiện trong nhiều năm qua.
 
 
Ghi nhớ ân đức khai nguyên, hóa độ của Sư Bà, chùa Đức Viên đã tổ chức khóa "Niệm Phật Báo Ân” trong hai tuần, từ ngày 07/3/2016 đến ngày 18/3/2016 và thiết lễ húy nhật Sư Bà từ 9g30 đến 14g ngày 19/3/2016.
 
 
Đến dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, viện chủ chùa Duyên Giác; Hòa thượng Thích Đồng Trí, viện chủ tu viện Viên Chiếu; Thượng tọa Thích Minh Thiện, viện chủ chùa Tuệ Viên; Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh, viện chủ chùa An Lạc cùng đông đảo chư Tăng, Ni, Phật tử ở thành phố San Jose và nhiều thành phố ở California.
 
 
Chương trình chính thức lễ húy nhật được tiến hành như sau:
Chư tôn thiền đức Tăng, Ni và Phật tử vân tập
Cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện
Tuyên bố lý do buổi lễ (Sư cô Thiền Quang)
Giới thiệu thành phần tham dự
Tác bạch thỉnh lễ (Ni sư Đàm Nhật cùng Ni chúng)
Chư tôn thiền đức chủ trì khóa lễ
Cung đọc Pháp nhũ thâm ân của Sư Bà tọa chủ (Ni sư Đức Hòa)
Đảnh lễ tưởng niệm ân sư (Sư cô Minh Tâm)
Đại diện Ni chúng dâng lời cảm niệm (Sư cô Quảng Tâm)
Đại diện Trường Việt ngữ Đức Viên dâng lời cảm niệm (giáo viên Minh Lâm và học sinh Vân Nghi 6 tuổi)
Đại diện Phật tử dâng lời cảm niệm (anh Bill)
Dâng khúc cúng dường: Nhớ Sư Bà (bé Thiên Nghi), Nhớ Thầy (cô Ngọc Bích)
Tường trình sinh hoạt chùa Đức Viên (Ni sư Đàm Nhật)

Cung thỉnh chư tôn thiền đức tuyên pháp ngữ:
Hòa thượng Thích Nhựt Huệ
Hòa thượng Thích Đồng Trí
Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh
Ni sư Thích Nữ Huệ Hạnh

Hồi hướng
Cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng, Ni quang lâm trai đường
Cúng dường Trai Tăng
Hoàn mãn
 
Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, xúc động và thắm tình đạo vị.