LƯU Ý: Theo lịch trình của chùa sẽ làm LỄ VU LAN vào ngày 30 tháng 8 tức ngày 17 tháng 7 âm lịch, nhưng vì có một vài lý do nên Chùa phải thay đổi, chùa sẽ làm LỄ VU LAN vào ngày 23 THÁNG 8 tức ngày 10 tháng 7 âm lịch.