THÔNG BẠCH

"Sao mai từ cuối trời vụt sáng
Ba ngàn thế giới dậy hân hoan
Đại địa đón chào bậc toàn giác
Hào quang trí tuệ tỏa rỡ ràng.”

Ngược dòng thời gian hơn 25 thế kỷ, đức Từ Phụ Thích Ca mâu Ni Phật thành đạo đem lại ánh sáng chân lý cho nhân sinh,vén mở bức màn vô minh tăm tối, mở lối dẫn đường cho chúng sanh thoát khổ cảnh trầm luân sanh tử. Từ đó, chúng ta được thừa hưởng ân đức và gia sản vô giá ấy mà có được sự nghiệp tu hành như ngày hôm nay. 
Để tưởng niệm ân đức tu hành công viên quả mãn của  Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, chùa Đức Viên long trọng tổ chức

Lễ Vía Đức Phật  Thích Ca thành đạo vào lúc 9:30 ngày 17 tháng 01 năm 2016 (nhằm 08/12/1015 âm lịch).

Kính mời quý Phật tử lưu tâm dành thời gian trở về chùa tụng kinh niệm Phật, đồng thời góp phần cầu nguyện nhân sinh khắp cõi Ta Bà được thấm nhuần giáo pháp của Ngài tu tập cho đến ngày giải thoát.

Nam Mô Hoan HỷTạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chùa Đức Viên.