Trường Việt ngữ Đức Viên sẽ khai giảng năm học mới 2014 - 2015 vào Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014

Khoá học buổi sáng: lúc 9:00 giờ sáng- 12:00 trưa.
Khoá học buổi chiều: lúc 1:00 giờ trưa- 4:00 giờ chiều.
 
 
Kính mời quý vị phụ huynh lưu tâm đưa con em đến trường nhập học đúng giờ.

Xin lưu ý: mời phụ huynh đưa các em về trường trước lớp học 15 phút,( 8:45sáng hoặc 12:45 trưa) giúp cho các em vào đúng lớp học của mình.