Trong lệ cấm các khoá Phật thất của Đại Sư Hành Sách (tổ thứ 10 Tông Tịnh Độ), Ngài có dạy:

"Những điều phạt lệ bắt buộc phải tuân hành là vì muốn ngăn ngừa phóng dật, giúp thành trợ hạnh, chứ chẳng phải vì ưa bày vẽ rắc rối. Đại chúng nên nghĩ rằng: "Một đời sao nhãng, nay chỉ tinh tấn trong bảy ngày, ai nấy phải khẩn thiết dốc sức mạnh mẽ, chẳng tiếc thân mệnh, chẳng luận đi đứng nằm ngồi, uống ăn tiêu tiểu, một câu hồng danh như hơi thở chẳng đoạn, chẳng thể ngưng dứt phút chốc, xen tạp trong chốc lát.  Đã muốn nhất tâm bất loạn thì thật chẳng phải tầm thường, phải nên niệm Phật như thế, hãy suy nghĩ mà gắng lên !  Kính mong đại chúng giúp nhau rèn giũa, làm gương cho nhau, tự nghiêm, tự trọng, tinh tấn chẳng phóng dật, tuân thủ các điều lệ trên để khỏi bị phạt. "

Học theo những lệ cấm đó, chùa Đức Viên xin áp dụng những phạt lệ sau:
1. Nói chuyện (bất cứ nơi nào và thời gian nào): một tội bậc thượng
2. Sử dụng điện thoại (bất cứ nơi nào và thời gian nào): một tội bậc thượng
3. Sử dụng internet (bất cứ nơi nào và thời gian nào): một tội bậc thượng
4. Không tắt điện thoại, để  reng trong Chính Điện: một tội bậc thượng
5. Tự tiện bỏ buổi lễ vào liêu nằm, ngồi (trừ bịnh duyên): một tội bậc trung
6. Loạn ban lễ hay nhiễu niệm: một tội bậc trung
7. Trễ giờ các khóa lễ, thọ trai: một tội bậc trung
8. Ra khỏi chính điện không đúng thời: một tội bậc trung
9. Mượn cớ để ra ngoài quá lâu: một tội bậc hạ
10. Ra, vào nhiều lần: một tội bậc hạ
11. Hành động thô tháo, đóng mở cửa .v.v.. làm động niệm đại chúng
(bất cứ nơi nào và thời gian nào): một tội bậc hạ
12. Mang túi xách, bao nylon, nước uống v.v..vào Chính Điện: một tội bậc hạ

Ghi chú:
Tội bậc thượng phạt $20.00    
Tội bậc trung phạt $10.00     
Tội bậc hạ  phạt $5.00  

Tiền phạt dùng mua hoa trái cúng Phật, phóng sinh hoặc cứu giúp người nghèo. Nếu không có tiền thì trì 10 biến chú vãng sinh thay cho $1.00

Vị nào không nghiêm túc tuân thủ nội quy, phạm lỗi quá ba lần, không có tâm hướng thiện sửa đổi, sẽ không được tiếp tục ở trong khoá tu và sẽ không được nhận vào tham dự các khoá tu được tổ chức sau này.

Chùa Đức Viên