Nam mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý Phật tử

Phật pháp không lìa khỏi thế gian. Hiểu Phật pháp là hiểu lẽ sống của mình. Chúng ta cần rõ mục đích sống của chính mình, không thể cứ để cả cuộc đời vất vả mưu sinh, rồi cuối cùng không biết nẻo về. Bậc Cổ Đức thường dạy: "Giả sử người hưởng thú dục lạc trăm, ngàn, vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác”. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi một trăm năm, nhưng mấy ai sống được một nửa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

"Hãy tỉnh ngộ, tinh cần
Sống đúng theo chánh đạo
Ai sống với thiện hạnh
Vui đời này, đời sau

Sống đúng theo chánh đạo tức là sống trong Giới – Định – Tuệ. Giới Bát Quan Trai được Đức Phật thuyết cho các đệ tử tuy sống đời tại gia, hưởng thụ ngũ dục của thế gian, nhưng tâm tư đã vững chắc trên Thánh đạo. Trong ý nghĩa này, người phát tâm thọ trì và thành tựu Giới Bát Quan Trai tức là đã đưa mình lên đời sống cao hơn, làm cho bản thân càng lúc càng cao thượng ngang tầm Thánh đạo. Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một đêm, mà phúc báu không ngằn. Để tạo duyên cho cho hàng Phật tử tại gia,

Chùa Đức Viên tổ chức ngày Truyền Thọ Bát Quan Trai giới đầu năm Bính Thân vào:

Thứ Bảy ngày 05 tháng 03 năm 2016

(Nhằm ngày 27 tháng 01 âm lịch)

 

Kính mời toàn thể phật tử lưu tâm về Chùa thọ Bát Quan Trai Giới, gieo nhân hạnh xuất gia, bước gần Thánh Đạo vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi ác đạo.

 

CHÙA ĐỨC VIÊN