Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao 4/6

Diễn giảng: Sư Thầy Đàm Nhật. Diễn đọc: Sư Thầy Minh Tâm. "Nguyện người nghe tỉnh thức - Vượt thoát nẻo đau buồn"

Thông tin

Events

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao 4/6

Tại Đức Viên

  • 1534 lượt xem
  • g+
  • tw
  • fb